(104) Proses pegambilan ahli baru besar-besaran! 100 ahli baru daftar s http://ow.ly/DGsnR