Selepas Turki, Venezuela pula hantar kapal bantuan untuk rakyat Gaza http://www.ummaland.com/bekamazzahra2u/link-id_11985/t_1407989013/