6% pendapatan McD kepada pekerja, 94% lagi ke mana http://www.ummaland.com/bekamazzahra2u/link-id_11982/t_1407987571/