STRESS ??? – BERBEKAMLAH Antara tanda #stress ialah bahagian bah http://ow.ly/yOZ6k